Technisch Fysische Systeem Simulatie (SISYL2)

experimenteren met dynasim - regelsystemen in een kas

cursus voorjaar 2009

 • Doel:
  Je gaat je modelleerkennis toepassen op een WKK installatie voor de glastuinbouw. Er wordt verondersteld dat je SYT2 met het bijbehorende practicum SYL1 met succes afgerond hebt. Van de te bestuderen fysische systemen zijn bondgraafmodellen gemaakt. Aan deze modellen worden later regelsystemen toegevoegd. De gebruikte software is Dynasim.

 • Werkwijze:
  Er zijn opdrachten gepubliceerd op het web, die je liefst in een groepje van 2 of 3 studenten uitwerkt.
  De resultaten van elke opdracht worden vastgelegd in een verslag.
  Iedereen maakt wel zijn/haar eigen verslag! Vermeld in je verslagen altijd duidelijk de vraagstelling(en), hoe je de vraagstelling gaat oplossen, de resultaten van je experiment(en) en eventueel de interpretatie van je resultaten.

 • Beoordeling:
  Je bundelt je verslagen tot 1 eindverslag, dat je uiterlijk op vrijdag 12 juni 2009 netjes uitgeprint inlevert bij je docent of in zijn postvakje bij bureau STIP. Vermeld in je verslag met wie je hebt samengewerkt. Maak wel ieder voor zich een eigen verslag!

 • De opdrachten:
  Er zijn een aantal werkende dynasim bestanden gemaakt, die als uitgangspunt dienen voor de opdrachten en experimenten die gedaan moeten worden. Onderaan deze dynasim bestanden staat aangegeven wat je moet onderzoeken en wat je moet doen. De grafieken die dynasim produceert kunnen geëxporteerd worden naar bitmap bestanden. Deze .bmp bestanden kunnen weer door word geïmporteerd worden en zo in je verslag opgenomen worden. Neem ruim de tijd voor de laatste opdracht 5. Daar moet je zelf een model verzinnen!

 • Ga naar de opdrachten


Succes!
naar af