Systeem theorie - bondgrafen

TTIT-SYT2-08, TTIT-SYL2-08, TTWI-TS1-08

Modelleren en simuleren van het gedrag van fysische systemen

 • Waar gaat het over?
  Dit vak behandelt de theorie over het maken van computermodellen van fysische systemen met behulp van bondgrafen. TTIT-SYL1-08 is de Osiriscode van het bijbehorende practicum. De modellen zijn meer fysisch dan wiskundig geörienteerd en maken het mogelijk het tijdsafhankelijke gedrag van uiteenlopende systemen te simuleren. De gebruikte simulatiesoftware is Dynasim. Aan het eind kan je van eenvoudige systemen een (bondgraaf)model maken. Je kunt dit model vertalen in de dynasim simuleertaal en je kunt er vervolgens mee experimenteren.

 • Waar en wanneer?
  In het voorjaar van 2009 werd TTIT-SYT2-08 aangeboden in blok 3 voor de voltijd studenten. Er hoort een practicum TTIT-SYL1-08 bij waar met de dynasim software geoefend wordt. In blok 1 2009-2010 wordt TTWI-TS1-08 bij de deeltijd hit studenten gegeven. Hen wordt aangeraden zelf de opdrachten uit het diktaat te doen.

 • Werkwijze:

  Wekelijks worden 2 lesuren besteed aan de theorie en 2 lesuren aan (begeleid) practicum. Het diktaat dient als uitgangspunt voor de theorie. Op sharepoint kan extra materiaal aangeboden worden.

  In het bijbehorende practicum moet je een aantal opdrachten uit het diktaat uitwerken. Je wordt sterk aangeraden de opdrachten samen met 1 of 2 anderen te doen. Iedereen moet wel zelf een eigen verslag inleveren en daarin aangegeven met wie je hebt samengewerkt!

  Bereid de colleges goed voor door de te behandelen theorie van te voren thuis door te nemen uit het diktaat. Je hebt die theorie ook nodig om de practicumopdrachten te kunnen doen. De stof staat in de lestabel.

 • Beoordeling:
  Aan het eind van het studieblok wordt een schriftelijk tentamen afgenomen over de theorie. Je levert je uitgewerkte verslagen in tegelijk met je (eerste) tentamen. Je mag bij dit tentamen je practicumuitwerkingen gebruiken als naslagwerk plus een zelf gemaakte samenvatting van de theorie van ten hoogste 4 kantjes A4.

  Hier vind je uitgewerkte tentamens

 • De eerstvolgende tentamens zijn:
  • TTED-TS1-07 herkansing voor deeltijd EIT3 op 12 jan 2010 (ook eventueel voor voltijd studenten)

 • Literatuur en dynasim software:


Simuleer ze!
terug naar af