Inleiding linux

Lees eerst alle tekst hieronder zorgvuldig door
 • ... naar het cursusmateriaal met de opdrachten.

   

 • Doel:
  • Installeren van linux systeem op eigen computer
  • Kennismaken met het unix operating system
  • Beginselen leren van unix-systeembeheer
  • Basis shell commando's leren op een linux machine (server of desktop), die is aangesloten op het internet
  • Kennis maken met unix networking
  • Snuffelen aan verschillende scripting talen
  • Leren om zelfstandig je weg te vinden bij voorkomende uitdagingen

   

 • Werkwijze:
  • Studenten installeren een linuxsysteem op de eigen computer, laptop of netbook, welke een internetaansluiting moet hebben. Alle opdrachten voer je uit op dit eigen linuxsysteem, nadat je dit hebt ingericht voor deze cursus (volg daartoe deze link). Aanbevolen wordt Ubuntu 10.10.
  • De docent houdt een inleiding voor alle groepen in de eerste lesweek.
  • Studenten werken en studeren in principe zelfstandig, hetzij op school tijdens de ingeroosterde uren, hetzij thuis of op een andere werkplek met internetaansluiting. Jullie aanwezigheid bij het prakticum is niet verplicht. Neem bij problemen contact op met je docent voor een eventuele afspraak.
  • Je bestudeert linux aan de hand van het instructiemateriaal dat op het internet staat in de vorm van 9 thema's (je doet ze echter niet allemaal, dat hangt van de cursus af). In een standaard inleiding linuxcursus doe je alle opdrachten van thema 0,1,3,4,5,6,7 en het eerste deel van 9. Lees de instructies van elk thema eerst goed door en doe de voorgestelde oefeningen op je eigen linux systeem. Kom je er niet uit raadpleeg dan de linux man pages, literatuur of zoek het antwoord op het internet in de talloze tutorials die daar te vinden zijn. De op te leveren uitwerkingen betreffen de opdrachten die aan het eind van elk thema in het witte kader staan.
  • Doe de opdrachten bij voorkeur in groepjes van twee studenten! Twee weten meer dan een.
  • Kom je er vervolgens nog niet uit maak dan een afspraak met de docent.

   

 • Aanbevolen materiaal:
  • Unix and Linux System Administration Handbook, Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, et al - 4th ed. 2011 Pearson Education, Inc. ISBN 978-0-13-148005-6
  • LINUX In A Nutshell 5th edition, Siever, Weber, Figgins, Love, Robbins, July 2005 O'Reilly, ISBN 0596009305 (dit zijn eigenlijk de linux man pages, die je ook online hebt)
  • Secure Shell software om vanaf een windowsmachine veilig in te loggen op een remote linuxsysteem (waarop een ssh secure server draait).
   1. De meest simpele ssh client voor windows (alleen een terminal emulator!) is putty.exe, zie PuTTY Download Page.
   2. Een mooiere waarmee je ook kunt kopieren is SSHSecureShellClient
   3. of (alleen om te kopieren) Winscp site.
   4. Ook deze op http://filezilla-project.org is een fraaie.
  • Nederlandstalige linux documentatie vind je op doc.nl.linux.org.

   

 • Inleveren uitwerkingen per e-mail bij jemmooij@xs4all.nl:
  • Iedereen produceert per thema precies 1 ascii tekst file als uitwerking van dit thema met als naam thema0.txt, thema1.txt of thema3.txt, etc. (dus GEEN word bestanden!)
   Als je voor een cijfer hoger dan een 6 gaat voeg je aan het eind nog je unix shell script toe (zie bij beoordeling). Tijdens de opdracht van thema7 zet je al deze .txt files tezamen in een tekstfile AchternaamVoornaamTussenvoegsels.txt met
   cat thema0.txt thema1.txt thema3.txt thema4.txt thema5.txt thema6.txt thema7.txt shellscript.txt> AchternaamVoornaamTussenvoegsels.txt
   Zet bovenaan deze tekst:
    
      eigen naam:           studentnummer:
      samengewerkt met:
      inleverdatum:
      Osiriscode:
      gebruikte linux distributie:
   
   
   
  • Voorzie dit bestand van je digitale handtekening volgens de aanwijzingen aan het eind van thema7. Als je Piet van der Ploeg heet krijg je uiteindelijk PloegPietvander.txt.asc, die je naar jemmooij@xs4all.nl stuurt met in de subject lijn de Osiris code van deze cursus. Vergeet niet je publieke sleutel op een key server te zetten, zodat ik deze kan bereiken en je handtekening kan verifieren. En zet niet meer dan een key op de server!
  • Ook als je met anderen hebt samengewerkt levert iedereen toch een eigen versie in, die je op je eigen systeem voorziet van je digitale handtekening. Handtekeningen zetten op de computer van je maat geeft aanleiding tot foute ondertekeningen.

   

 • Praktische tips:
  • Maak je teksten op je linux systeem met behulp van de teksteditor nano of vi of vim.
  • Output van linux shell commando's kan eenvoudig aan een tekstbestand (bv test.txt) toegevoegd worden met behulp van het redirectie mechanisme. Als je bijvoorbeeld het resultaat van ls -al aan je test.txt tekst wilt toevoegen, geef je het commando: ls -al >> test.txt. Dit is erg handig bij het opmaken van je antwoorden.
  • Werk samen!

   

 • Beoordeling
  • Jullie kunnen 6 punten verdienen met de goed uitgevoerde practicumopgaven van de thema's 0 t/m 7. De overige 4 punten kan je verdienen met het schrijven een unix shell script, dat nuttig is in de dagelijkse praktijk van een unix systeembeheerder. Het shell script mag inclusief uitleg niet groter zijn dan een kantje A4 (uitgeprint). Je shell script wordt hoger gewaardeerd naarmate het complexer is en van commentaar is voorzien. Gebruik van pipe's, redirection, awk filters en streamline editor sed, alsmede reguliere expressies wordt hogelijk gewaardeerd. Voor inspiratie zie het boek van Dave Taylor, "Wicked Cool Shell Scripts" en het begin van thema 9 van deze cursus.
  • Je moet gebruik maken van unix shell scripting, dus geen perl of python of ruby o.i.d.
  • Er is geen apart tentamen!
  • Uiterste inleverdatum voor de cursussen D5UNIX1 en DU1UNIX2 is vrijdag 1 april 2011 12:00 uur bij jemmooij@xs4all.nl en let op de naamgeving van jullie tekstbestand! Dit is jullie allerlaatste gelegenheid, vanaf 7 april 2011 ben ik met pensioen!

   

 • Linux ((K)Ubuntu):

   

 • ... naar het cursusmateriaal met de opdrachten.